Kategori Föreningar

Nämndinitiativ gällande möjlighet att byta bygglovshandläggare

Läs mer genom att trycka här: Ibland händer det att det uppstår slitningar mellan den sökande och bygglovshandläggaren. Något som kan innebära stora påfrestningar för båda parter. Som ett led i att öka kundnöjdheten – ett mål för 2023 – bör den sökande erbjudas möjlighet att begära byte av bygglovshandläggare under ett pågående ärende. Vi anser det rimligt att sökande får möjlighet att…