Kategori Föreningar

Fördjupningsprogram city

City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. I en levande stadskärna finns offentlig service och konkurrenskraftigt utbud av butiker, besöksnäring, kulturupplevelser och annan kommersiell service. Evenemang som staden är delaktig i placeras med…