Nämndinitiativ gällande pedagogisk omsorg
Nämndinitiativ gällande att lokalisera förskoleverksamhet på Förposten 1
Nämndinitiativ gällande att värna den pedagogiska omsorgen
Nämndinitiativ gällande ”min vän polisen”
Nämndinitiativ gällande områdesanalys Dingtuna, Rytterne och Kvicksund
Nämndinitiativ gällande att redovisa större projekt halvårsvis
Nämndinitaitiv gällande automatiserade bygglov
Nämndinitiativ gällande möjlighet att byta bygglovshandläggare
Nämndinitiativ gällande helhetsgrepp kring byggnation i Barkarö
Nämndinitiativ gällande skötsel egendrift för föreningar
Nämndinitativ gällande att stärka kulturentreprenörernas förutsättningar att utvecklas
Nämndinitiativ gällande Hamre ridklubb
Nämndinitiativ gällande lokaler för Skiljebo Sportklubb
Nämndinitiativ om att åtgärda utbredningen av intensiva arter och parklide på stadens fastigheter
Nämndinitiativ gällande att ta fram en långsiktig plan för Vettersstorpskolan
Nämndinitiativ gällande att kontrollera köpares bakgrund vid fastighetsaffärer med kommunen
Nämndinitiativ gällande att genomföra markanvisningar enligt ”första bostaden”
Nämndinitiativ gällande Mariaberget
Nämndinitiativ gällande framtida nybyggnation av förskola i Skultuna
Nämndinitativ gällande stökigt och droganvändning bland ungdomar i Skultuna
Nämndinitiativ gällande sittbänkar i Skultuna
Sammanfattning kommunfullmäktige 2022-10-11
Sammanfattning kommunfullmäktige 2022-12-01
Manifestation för fred och demokrati i Ukraina
Budget 2023
Pressmeddelande 2022-09-30
Politiska förslag 2022-2026
Turkiska
Tigrinja
Spanska
Somaliska
Romani
Polska
Persiska
Meänkieli
Kurdiska sorani
Kurdiska kurmanji
Franska
Finska
Engelska
Bosniska
Arabiska
Nystart för Västerås
Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogram
Valmanifest Fagersta 2022
Valmanifest 2022, Fagersta
Nu kampanjar vi! Vill du hjälpa till?
Fördjupningsprogram äldreomsorg
Fördjupningsprogram ekonomi
Fördjupningsprogram klimat och miljö
Fördjupningsprogram bostad och mark
Fördjupningsprogram sociala frågor
Vi måste få ordning på Västmanland
Funderar du på att rösta på Socialdemokraterna?
Vårdköerna ska bort!
Västmanland behöver 270 poliser till
Fördjupningsprogram funktionsnedsättning
Fördjupningsprogram näringsliv och företagande
Fördjupningsprogram kultur
Idrott och friluftsliv 2022
Kommunfullmäktige 12 maj 2022
M och KD släpper gemensam budget i Regionen
Handlingsprogram 2022-2026
Fördjupningsprogram infrastruktur
270 fler poliser i Västmanland med moderat politik
Tre av våra kandidater på kommunfullmäktigelistan!
Ulf Kristersson – med kraft att leda Sverige
Socialdemokraterna borde dra i handbromsen
Tre centrala prioriteringar för Sverige som Natomedlem
Fördjupningsprogram city
Nämndinitativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom nämnden för personer med funktionsnedsättning
Nämndinitativ gällande de prognostiserade överskotten
Nämndinitiativ gällande projekt för hjälp med digital teknik
Nämndinitiativ gällande krav på plan för rekreation och utflykter
Nämndinitativ gällande utredning av kostnaderna med mera till införande av ersättning för de som går i sysselsättning psykiatri
Nämndinitiativ gällande att göra Rådhuset mer tillgängligt för västeråsarna
Nämndinitativ gällande att ta fram tidsplan och tomträttsavtal för Vedbobacken
Nämndinitiativ gällande uppföljning av beställda detaljplaner
Nämndinitativ gällande att ta upp frågan om köp av fastighet till prövning i nämnden
Nämndinitiativ gällande redovisning av kommande och genomförda upphandlingar
Nämndinitativ gällande att beställa detaljplan för att göra Norrleden till 2+2 väg
Nämndinitativ gällande ökat fokus på näringslivsmark
Nämndinitiativ: beakta minde företagsenheter vid fastighetsförsäljning av vård-,skola och omsorgslokaler
Nämndinitativ-komplettering av detaljplaner
Nämndinitiativ uppmärksamma Curt Nicolins gärning
Nämndinitiativ gällande namnsättning av mindre platser
Nämndinitiativ gällande namngivning efter Lars Gustafsson
Budget 2022
Interpellation angående nedläggning av flygplatsen

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se