Nu får vi ordning på Västmanland

Västmanland har stor potential men utvecklas åt fel håll. Otrygghet, utanförskap och för långa vårdköer är några av de problem som Västmanland har. Trots de uppenbara problem som finns har det (S) ­ledda regionstyret inte förmått ta tag i problemen. Det

vill vi moderater ändra på. I dag väntar tusentals västmanlänningar i en vårdkö. Inom barn­ och ungdoms­psykiatrin får inte ens hälften av alla som söker sig dit vård i tid. Samtidigt tvingas vårdpersonalen lägga allt mer tid på administration istället för sjukvårdens mest grundläggande och viktigaste uppgift – mötet med patienten. Tillgängligheten inom vården måste förbättras och kärnverksamheten måste prioriteras. Bara så kan vi minska vårdkön.Västmanland har också blivit otryggare. Fyra av tio västmanlänningar uppger att de är oroliga för att utsättas för hot om våld. Allt fler begränsas i vad de gör på jobbet och under sin fritid på grund av otryggheten. Det behövs rejäla satsningar med fokus på trygghet i samhället och på arbetsplatsen. Vårt mål är att Västmanland ska bli Sveriges bästa region.


Moderaterna vill:

Korta vårdköerna och öka tillgängligheten i vården.

Öka tryggheten och stärka regionens krisberedskap.

Öppna fler vårdcentraler i Västmanland.

Minska onödig administration så att mer tid kan ägnas åt patienten.

Förbättra villkoren och arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se