Nyheter

Nämndinitiativ gällande skötsel egendrift för föreningar
Nämndinitativ gällande att stärka kulturentreprenörernas förutsättningar att utvecklas
Nämndinitiativ gällande att stärka kulturföretagens förmåga till självfinansiering.
Nämndinitiativ gällande köp av konsulttjänster
Nämndinitiativ gällande Hamre ridklubb
Nämndinitiativ gällande lokaler för Skiljebo Sportklubb
Nämndinitiativ om att åtgärda utbredningen av intensiva arter och parklide på stadens fastigheter
Nämndinitiativ gällande att ta fram en långsiktig plan för Vettersstorpskolan
Nämndinitiativ gällande att kontrollera köpares bakgrund vid fastighetsaffärer med kommunen
Nämndinitiativ gällande att genomföra markanvisningar enligt ”första bostaden”
Nämndinitiativ gällande Mariaberget
Nämndinitiativ gällande framtida nybyggnation av förskola i Skultuna
Nämndinitativ gällande stökigt och droganvändning bland ungdomar i Skultuna
Nämndinitiativ gällande sittbänkar i Skultuna
Sammanfattning kommunfullmäktige 2022-10-11
Sammanfattning kommunfullmäktige 2022-12-01
Manifestation för fred och demokrati i Ukraina
Budget 2023
Pressmeddelande 2022-09-30
Politiska förslag 2022-2026
Turkiska
Tigrinja
Spanska
Somaliska
Romani
Polska
Persiska
Meänkieli
Kurdiska sorani
Kurdiska kurmanji
Franska
Finska
Engelska
Bosniska
Arabiska
Nystart för Västerås
Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogram
Valmanifest Fagersta 2022
Valmanifest 2022, Fagersta
Nu kampanjar vi! Vill du hjälpa till?
Fördjupningsprogram äldreomsorg
Fördjupningsprogram ekonomi
Fördjupningsprogram klimat och miljö
Fördjupningsprogram bostad och mark

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se