Nyheter

Nämndinitiativ om bättre förutsättningar för förskolan
Det behövs en mer flexibel och effektiv lokalplanering 
Kommunfullmäktige
Motion om att hissa NATO-flaggan i samband med NATO-dagen
Motion om säkra grillplatser
Motion om planering för ökad framkomlighet på E18 och andra trafikleder i Västerås
Motion om att använda evidensbaserade metoder för att minska ungdomars droganvändning i Västerås
Motion om rondell i korsningen Österleden, Väderleksgatan och Viksängsgatan
Motion om mistlar och beskäring av träd
Motion om hörselslingor i stadens lokaler
Motion om att skapa en säkrare passage över Björnövägen genom att bygga en bro eller tunnel i höjd med Kunskapsskolan
Motion om Västerås station
Motion om fler markparkeringar i city
Motion om att inrätta en jävsnämnd inom Västerås Stad
Motion angående Smartkoll 2.0
Motion angående 2+2-väg på hela Norrleden
Motion angående framtida sträckning för väg mellan E18 Anundshögsmotet och Bergslagsvägen
Motion om förstärkt arbete mot antisemitism i Västerås
Motion om att utreda fler användningsområden av artificiell intelligens
Motion angående genomlysning av momspliktig verksamhet
Motion om att skapa en upphandlingsskola med digitala seminarier för att öka mindre och medelstora företags kunskaper om Västerås stads upphandlingsprocesser
Motion om tiny houses
Motion om att genomföra folkomröstning om nya stationen
Val till Europaparlamentet!
Motion om att utlysa tävling för att uppmärksamma onödiga utgifter
Motion om att ökad trygghet
Motion om att inrätta en fond för överskottshantering
Motion angående promenadstråk längs Svartån
Motion om lättläst för demokratiska beslut
Motion angående en väg in för civilsamhället
Motion angående 4-årigt tekniskt gymnasium
Motion om planprogram för Västerås flygplats
Motion om handlingsplan för särskilt begåvade barn
Motion om att ta höjd för drönare och självkörande transporter 
Motion om att starta Järnvägscollege i Västerås 
Motion om flexibla byggnader för kostnadseffektivitet och utveckling
Motion angående återbruk av byggmateriel
Motion angående stadens inköp
Motion om fler blivande poliser från Västerås
Motion om att bistå i återuppbyggnaden av Ukraina 
Motion om Elbas framtid
Motion om visselblåsarfunktion för att stoppa osund konkurrens
Ta fram en ny resultathanteringsmodell för Västerås stad
Motion om ändrade riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd
Motion om fördjupat samarbete med föreningslivet om barns aktivitet

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se