Tryck för att läsa mer:

IHR eller intensiv hemrehabilitering handlar om att erbjuda teambaserad och intensiv rehabilitering i den enskildes hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats efter sjukdom eller skada.

Syftet med IHR är att genom teambaserad och intensiv rehabilitering i den enskildes hem minska eller skjuta på behovet av hemtjänst och hemsjukvård samt att korta ner vårdtiderna på korttidsplatserna. Det har stor betydelse på individnivå och för livskvalitet att få återhämta sig tryggt och säkert med professionell hjälp i hemmet. Genom att minska eller att skjuta på behovet av hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård minskar också äldrenämnders kostnader för stöd i ordinärt boende.