Nämndintiativ

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Föreskolenämnden

Grundskolenämnden

Indvid- och familjenämnden

Krisledningsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Skultuna kommundelsnämnd

Tekniska nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunsstyrelsen

Nämndinitiativ gällande skötsel egendrift för föreningar
Läs mer här:
Nämndinitativ gällande att stärka kulturentreprenörernas förutsättningar att utvecklas
Läs mer här:
Nämndinitiativ gällande att stärka kulturföretagens förmåga till självfinansiering.
Läs mer här:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se