Nämndintiativ

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Föreskolenämnden

Grundskolenämnden

Indvid- och familjenämnden

Krisledningsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Skultuna kommundelsnämnd

Tekniska nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunsstyrelsen

Nämndinitativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitativ gällande de prognostiserade överskotten
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitiativ gällande projekt för hjälp med digital teknik
Läs mer genom att trycka här:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se