Kunskap och ordning i skolan

En skola för trygghet, studiero och kunskap

I Moderaternas Västerås präglas skolan av kunskap, trygghet och studiero. Skolan är avgörande för elevers framtida möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Varenda elev ska klara skolan. 

Idag klarar ungefär var fjärde elev inte grundskolan i Västerås samtidigt som den största framgångsfaktorn för att motverka framtida utanförskap är att fler elever klarar just grundskolan. Samtidigt har den politiska ledningen i Västerås inte satt konkreta mål för att varenda elev ska klara grundskolan. Kunskapskraven måste vara tydliga och skolan/kommunen måste ta sitt ansvar för skolans utveckling. 


En gymnasieexamen ger goda möjligheter att förbereda sig för kommande yrkesliv och arbetsmarknaden i Västerås ropar efter arbetskraft. Därför måste styrning och ledning vara tydlig, alla elever ska klara sin gymnasieexamen oavsett om det är en yrkesutbildning eller ett studieförberedande program. 


Kunskap, trygghet och arbetsro innebär att Västerås lockar de allra bästa läraren att jobba kvar i staden samtidigt som eleverna mår bra och lyckas i vår skola. Det finns mycket som Moderaterna tycker behöver förbättras i Västerås stad. Utbildning är nyckeln till ett framtida arbetsliv och en mycket central fråga i kommunen. Gymnasieexamen är idag nästan obligatoriskt för att lyckas senare i livet. Här måste kommunens skolor lyckas för att unga vuxna ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver bättre förskolor och skolor i Västerås och Moderaterna har lösningarna.


Läs vårt handlingsprogram för skolan här:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se