Den nya tidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg

Det samlade behovet av omsorg ökar. Det behovet har Västerås som kommun en skyldighet att tillgodose. När den egna kraften inte räcker till ska man mötas av respekt, kvalitet inom omsorgen och av stor självbestämmanderätt. Ingen ska behöva känna oro inför att bli gammal. Omsorgen handlar om trygghet och värdighet, såväl som möjligheter och valfrihet. Äldreomsorgen måste därför reformeras, efter att ha betalat skatt och arbetat ett helt liv förtjänar västeråsarna högsta möjliga livskvalitet på ålderns höst. 


Viljan till valfrihet och inflytande över sitt liv förändras inte i och med åldrande. För oss moderater är egenmakten och möjligheten till att välja och välja bort centrala begrepp. Senast när Moderaterna var med och styrde i Västerås infördes valfrihet inom hemtjänsten. Det har resulterat i att äldre i Västerås har fler alternativ att välja mellan idag. Detta har bidragit till bättre kvalitet inom hemtjänsten, högre nöjdhet och att Västerås har fått flera nya företagare. Nästa steg är att tillåta omsorgsföretag att upphandla hemsjukvård av annan utförare. Det ger fler utförare och innebär att även mindre företag kan startas. Valfrihet och kvalitet ökar därmed inom hemtjänsten.

 

Nu behöver samma kvalitet överföras till våra äldreboenden. Vi behöver stärka rätten för äldre att kunna välja vilket äldreboende som man ska flytta in på och kunna säkerställa att det finns flera olika alternativa utförare att välja mellan. För oss moderater är det en självklarhet att det är boendet som ska anpassas efter den äldres behov och inte tvärtom. Vi vill därför införa det vi kallar för äldrepeng, där resursen följer individen och där makten överflyttas från systemet till personen. 


Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se