För ett tryggt och välmående Sala


Sala är en fantastisk kommun! - En vacker idyll med rikt kulturarv, underbara miljöer, natur och god gemenskap.


Moderaterna i Sala går till val på att genom politiskt nytänkande, drivkraft och initiativförmåga utveckla och göra kommunen ännu bättre. Vi ska växa hållbart med god ekonomisk hushållning, mark att bygga bostäder på redo och ett starkt näringsliv. Det är nycklarna till en hälsosamt växande kommun.


I Sala ska det vara lätt för företag att etablera sig, utvecklas och växa. Här möts företagen alltid med en lösningsinriktad service.


Alla människor ska känna sig trygga överallt i Sala. Det gäller i tätorten och på landsbygden. I hemmet, på arbetet & längs promenadstråken, men självklart även i våra skolor.


Vi kommer slåss för att alla unga ska få den utbildning de behöver. Ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. I skolan ska trygghet, flit och arbetsro råda. Det ska finnas en stärkt elevhälsa samt möjlighet till undervisning i mindre grupper när så behövs.


Vi vill också satsa på våra lärare, ge dem tillbaka mandatet att undervisa och locka fler behöriga lärare till Sala.


Vi vill också fortsätta värna om Sala kommuns kulturliv och levande idrottsföreningar. Möjlighet till en aktiv fritid gör oss till en attraktiv kommun för invånare och besökare.


- Utökade resurser till vårt program för ökad trygghet i hela Sala

- Skolvärdar, stärkt elevhälsa, och särskilda undervisningsgrupper ska finnas i skolorna

- Kommunens verksamheter vidareutvecklas för att underlätta företagsetableringar och bostadsbyggande. - Satsning på fler behöriga lärare och pedagoger.

- Starta bygget av ett nytt badhus under nästa mandatperiod.

Läs gärna vårt valprogram (klicka här)