Kategori Föreningar

Motion angående stadens inköp

Västerås stads inköp har cirkulerat i media den senaste tiden. Stora kortköp och inköp utanför upphandlade avtal. Stadens inköp måste förbättras och genom åtgärder kan staden spara miljoner. Det finns exempel från kommuner som har arbetat tydligt med sina inköp.…

Motion om Elbas framtid

Det senaste året har fastigheten stått tom, det vill vi i Moderaterna Västerås ändra på. Arbetsmarknadsenheten Västerås Stad drev sommaren 2020 Restaurang Elba men har på grund av resursbrist tackat nej till att fortsätta driva den. Det finns också behov…