Nu får vi ordning

på vården

Nu minskar vi byråkratin!

Administrationen i regionen slår nya rekord varje år i antalet policys, rapporter, riktlinjer och strategier. Över tid har den administrativa bördan blivit så stor att den medför negativa konsekvenser för både produktiviteten och effektiviteten i vården. Det finns uppgifter om att så mycket som 30-40% av vårdpersonals tid går åt till administration och möten. Det är inte rimligt och innebär allt mer tid ägnas åt papper och inte åt patienten.


I regionen växer inte bara administrationen utan även antalet administratörer. Mellan 2010 och 2020 har mängden heltidstjänster för administration ökat med över 40 procent i Region Västmanland. Samtidigt har antalet sjuksköterskor ökat med endast 5 procent. Det har gått så långt att för varje läkare regionen anställt sedan 2018 har 3 tjänstemän anställts. Det är inte rimligt. Vi vill se fler sjuksköterskor och färre administratörer, Moderaterna kräver därför att man inför ett anställningsstopp för centralt placerad administrativ personal i regionen.


För att minska byråkratin vill vi:

  • Införa ett anställningsstopp för centralt placerad administrativ personal
  • Genomföra ett systematiskt arbete för att minska administrationen för vårdpersonalen


Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se