Nu får vi ordning

på Sverige

Nämndinitiativ gällande områdesanalys Dingtuna, Rytterne och Kvicksund
Läs mer genom att trycka här: En områdesanalys bör påbörjas omgående för att tydliggöra för hur platssituationen ser ut och snabbt komma fram till en åtgärdsplan så att vi kan säkerställa att barn får plats på förskolor i deras närområden.
Nämndinitiativ gällande Mariaberget
Läs mer här:
Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogram
Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogramUnder tisdagen presenterade Moderaterna i Region Västmanland sitt regionalpolitiska handlingsprogram – Nu får vi ordning på Västmanland – inför valet 2022. Kortare vårdköer, fler vårdcentraler och mindre administration är några av områdena som prioriteras inför valet.– Just nu väntar tusentals västmanlänningar i en vårdkö. Inom barn och ungdomspsykiatrin får inte ens hälften av alla som söker sig dit vård inom vårdgarantin. Vi vill korta vårdköerna genom att göra kösatsningar, minska administrationen så att både tid och pengar kan läggas på patienten och öppna upp för fler vårdgivare och vårdcentraler i Västmanland säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd…
Nu kampanjar vi! Vill du hjälpa till?
Nu kampanjar vi!Varje dag fram till valdagen kommer Moderaterna kampanja runt om i hela Västmanland för att byta regering och för reformer som får ordning på Sverige.Vill du hjälpa oss med att dela ut flygblad, knacka dörr, bemanna valstuga eller göra en annan insats för maktskifte?Kontakta oss på vastmanland@moderaterna.seAlla insatser behövs!
Funderar du på att rösta på Socialdemokraterna?
Funderar du på att rösta på Socialdemokraterna? Då borde du läsa vad bland annat tidigare vice ordförande för S-kvinnor i Västmanland Aurora B Nika och fd socialdemokraten Kent Östman skriver i VLT.”En gång var vi profilerade eller aktiva socialdemokrater i våra hemlän Dalarna och Västmanland. Men en dag fick vi nog och lämnade Socialdemokraterna. Nu är vi moderater. I grunden handlar vårt val om att Socialdemokraterna saknar lösningar på nutida och framtida problem. En gång byggde Socialdemokraterna landet, men nu anser vi att de lägger grunden till Sveriges förfall.”Läs debattartikeln här:
Vårdköerna ska bort!
Vårdköerna ska bort!Hälso- och sjukvården ska vara köfri, men så är det inte idag. Tusentals västmanlänningar väntar i en vårdkö som har blivit allt längre under Socialdemokraternas styre. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får inte ens hälften av alla unga som söker sig dit vård i tid. Så kan det inte fortsätta. Vårt mål är tydligt – Vårdköerna ska bort. Att hälso- och sjukvården ska vara köfri är en patientsäkerhetsfråga, en arbetsmiljöfråga och i allra högsta grad en ekonomisk fråga då vårdköer kostar miljontals kronor varje år. Den nationella vårdgarantin ska uppnås vilket kommer kräva att hela vårdkedjan effektiviseras. För att…
Västmanland behöver 270 poliser till
Västmanland behöver fler poliser!Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet just nu. Gängkriminaliteten ökar och i dess fotspår ser vi dagligen skjutningar. Västerås är också hårt drabbat av kriminaliteten. Vi ser många skjutningar, drogförsäljning sker på öppen gata och hela skolklasser rånas i sina klassrum. Det är en samhällsutveckling som måste brytas.Enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning från år 2020 (NTU) upplever många i Västerås otrygghet vid utevistelse sena kvällar i det egna bostadsområdet. 48 procent upplever oro både för sin egen person och för brottsutvecklingen i samhället. Det är alltför många västeråsare som är rädda och många begränsar sina liv till…
Kommunfullmäktige 12 maj 2022
M och KD släpper gemensam budget i Regionen
Moderaterna och Kristdemokraterna släpper gemensam budget i Region VästmanlandBudgeten prioriterar god ekonomisk hushållning i samband med det nya akutsjukhuset i Västerås för långsiktighet och för att slippa en skattehöjning. En stor satsning görs på hälso- och sjukvården med sammanlagt 150 miljoner kronor under 2024/25. M och KD vill även öka effektiviteten i vården genom att minska mängden onödig administration. Bland annat förslås ett anställningsstopp på central administration, samt högre krav på att investeringen i Nära vård ger resultat. Vi föreslår: Ökad tillgänglighet i primärvården och forskning: 10 mkr för fler vårdcentraler och rätt till fast läkarkontakt. Karriärtjänster i den patientnära…
270 fler poliser i Västmanland med moderat politik
Moderaternas mål om en polistäthet på genomsnittlig EU-nivå, innebär ca 10 000 fler poliser (exklusive civilanställda) i Sverige. Bara i Västmanland blir ökningen 270 poliser. Det är en ökning med närmare 50 % och skulle naturligtvis göra väldigt stor skillnad. Polistätheten i Sverige hör till de lägsta i Europa, med motsvarande 200 poliser per 100 000 invånare. Den genomsnittliga polistätheten i Europa ligger idag på drygt 300 poliser per 100 000 invånare. Åtta av tio poliser uppger att deras avdelning har alldeles för dålig bemanning för att klara av uppdraget.  Sveriges poliser behöver få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. För att klara…
Ulf Kristersson – med kraft att leda Sverige
Ulf Kristersson – med kraft att leda Sverige
Socialdemokraterna borde dra i handbromsen
(S) borde dra i handbromsen Regionen kommer att ha en utmanande ekonomisk situation de närmsta åren. Kostnadskontroll och budgetdisciplin kommer att vara nödvändigt för att klara hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering. Socialdemokraterna borde ta ansvar, dra i handbromsen, och avbryta planerna på att starta en sprututbytesverksamhet i Västerås.Läs mer här.
Tre centrala prioriteringar för Sverige som Natomedlem
Tre centrala prioriteringar för Sverige som Natomedlem Att både Sverige och Finland ansöker om medlemskap i Nato är väldigt goda nyheter. Och det är en fråga Moderaterna har drivit under nära 20 års tid. Tillsammans med att bygga ett starkt svenskt försvar, är Natomedlemskapet det bästa vi kan göra för att stärka både Sveriges säkerhet, och säkerheten i vår del av världen. Då krävs också att vi, i det nya läget, prioriterar rätt.Läs mer här:
Korta väntetiderna för att få ett nytt pass
Debatt om betygsinflation
Riksdagsledamot Mikael Damsgaard i riksdagsdebatt — TEST inlägg

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se