Nu får vi ordning

på Sverige

Motion angående en väg in för civilsamhället
Vi moderater har under lång tid drivit frågan om en väg in för näringslivet. Idag finns funktionen även om tjänsten behöver bli bättre känd. På samma sätt skulle Västerås stad behöva etablera en väg in för civilsamhället. Civilsamhället gör fantastiska insatser för många utsatta. Föreningslivet ger också många unga den meningsfulla fritid som så många behöver. Utan […]
Motion om handlingsplan för särskilt begåvade barn
En kategori barn som vi sällan talar om är särskilt begåvade barn. Skolan och inte minst elevhälsan har erfarenhet av att identifiera de elever som har svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Samma arbetsgång kan användas som en del i att identifiera vilka elever som har en särskild begåvning och som skulle […]
Motion om att bistå i återuppbyggnaden av Ukraina 
Ännu en gång har freden brutits i Europa. Den här gången har Ryssland invaderat Ukraina. Det är osäkert om den ryska aggressionen mot en europeisk demokrati kommer att nå sina mål eller om Ukraina kan freda sina gränser och behålla sitt självbestämmande. Oavsett om Ukraina lyckas eller tillfälligt blir ockuperat så kommer ett fritt Ukraina […]
Sammanfattning kommunfullmäktige 2024-03-07
Kommunfullmäktige i mars inleds med en 45 minuters lång och mycket bra information om civil beredskap som föredras av Stadsdirektör Heléne Öhrling och Säkerhetsdirektör Michael Lagergren. Kommunfullmäktige är ett besluts- och inte ett informationsforum men området är högaktuellt och viktigt. Sverige är nyligen indelat i 6 stycken beredskapsområden. Västerås och Västmanland tillhör det så kallade […]
Sammanfattning kommunfullmäktige 2024-02-01
Mötet inleds  med att ordförande, som är socialdemokrat, talar om vikten av att Ukrainas flagga finns i fullmäktigesalen tillsammans med EUs och Sveriges flagga. Uttalandet står i stark kontrast till att den politiska majoriteten, som styrs av Socialdemokraterna, valt att ta ned Ukrainas från stadshuset.  Elisabeth Unell är först upp i talarstolen och uppmanar fullmäktiges ledamöter […]
Sammanfattning kommunfullmäktige 2023-11-09
November månads Kommunfullmäktige startar med presentation av en genomförd granskning av chefsrekrytering som gjorts av stadens revisorer. Viss kritik riktas mot stadens rekryteringsprocess som därför delvis måste ses över. Dragningen hålls av revisionens ordförande Asta Lecklin. Nya valärenden innebär en del rockader i den moderata laguppställningen och nya uppdrag för flera Moderater. Vi gratulerar därmed […]
Moderaternas budget 2024
Västerås är mitt i en lågkonjunktur med hög inflation och en svag krona. Det drabbar många västeråsare, företag och Västerås stad. Det är också tufft för många att få ihop hushållsekonomin. Flera företag kämpar för sin överlevnad särskilt inom byggbranschen. Västerås stads skatteintäkter ökar för 2024 och staden har också fått en ökning av statsbidragen. […]
Sammanfattning av kommunfullmäktige 2023-10-06
En av fullmäktigesammanträdets tyngsta ärendepunkter handlar om att anta detaljplan för Västerås nya resecentrum. En viktig fråga för västeråsarna där ärendet tidigare har återremitterats av bland annat Moderaterna för att få en jämförelse av det liggande tjänstemannaförslaget med det alternativa förslaget Resecentrum 2.0. Majoriteten har inte haft något intresse av att jämföra alternativen. Återremissen avfärdades […]
Sammanfattning av kommunfullmäktige 2023-09-07 
Uppstarten av september månads Kommunfullmäktige och den inledande beslutspunkten som innebär fastställande av föredragningslistan visar sig för en gångs skull vara riktigt spännande och innehållsrik.  Elisabeth Unell inleder genom att överlämna en gåva till Västerås Stad och Kommunfullmäktiges ordförande Anders Teljebäck. När Moderaternas sedan flera år bifallna förslag om att sätta upp en skylt om […]
Nämndinitiativ angående projekt för hjälp med digital teknik
Tryck här för att läsa mer: Mycket i samhället kräver numera att man kan använda dator, surfplatta eller mobiltelefon.Att betala räkningar, söka efter information, kontakta läkaren eller köpa bussbiljett viamobilen kan vara svårt. Genom projektet Funk-IT Lyftet i Uppsala kommun ges personermed funktionsnedsättning hjälp att använda digital teknik genom kurser. Syftet med detta äratt öka […]
Nämndinitiativ angående sittbänkar vid Lions stigen
Tryck här för att läsa mer: Vi har vid flera tillfällen fått påpekat av Skultunabor att sittbänkarna utefter Lions stigen är i mycket dåligt skick. Det är lutande bänkar som man inte kan sitta på utan att ramla baklänges. Hela detta område är en fantastisk plats. Helt enkelt en riktig pärla med Rododendron parken och […]
Nämndinitiativ om Lex Torbjörn för att säkerställa rätten till trygg ledsagning vid sjukhusvistelse för personer med särskilda behov
Tryck här för att läsa mer: Idag är sjukvårdsansvaret inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning delat. Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sköterskenivå och därefter tar regionen vid. Gränsdragningen i ansvarstagande är helt avgörande for att rätt vård ska ges i rätt tid och på rätt sätt. Samtidigt riskerar ett delat ansvar att vara ingens ansvar. Problematiken blir […]
Nämndinitiativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom äldreomsorgen
Tryck här för att läsa mer: Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ (M), (KD) - Kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom äldreomsorgen föreslagit att kontinuerligt och kopplat till månadsrapporten återrapportera läget enligt ovan för avvecklingen av delade turer och hur detta fortskrider […]
Nämndinitiativ gällande specifika kostnader för samhällsfastigheter
Tryck här för att läsa mer: Staden gör stora investeringar i olika typer av samhällsfastigheter och vi bör därför följa upp några nyckeltal så att vi ser trender m.m. Vi bör också benchmarka mot några andra kommuner. 
Nämndinitiativ gällande områdesanalys Dingtuna, Rytterne och Kvicksund
Läs mer genom att trycka här: En områdesanalys bör påbörjas omgående för att tydliggöra för hur platssituationen ser ut och snabbt komma fram till en åtgärdsplan så att vi kan säkerställa att barn får plats på förskolor i deras närområden.
Moderaterna kräver åtgärder för att rädda Mariabergets skyddsförmåga
Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat in en interpellation angående Mariaberget. Läs mer här:
Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogram
Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogramUnder tisdagen presenterade Moderaterna i Region Västmanland sitt regionalpolitiska handlingsprogram – Nu får vi ordning på Västmanland - inför valet 2022. Kortare vårdköer, fler vårdcentraler och mindre administration är några av områdena som prioriteras inför valet.- Just nu väntar tusentals västmanlänningar i en vårdkö. Inom barn och ungdomspsykiatrin får inte ens […]
Nu kampanjar vi! Vill du hjälpa till?
Nu kampanjar vi!Varje dag fram till valdagen kommer Moderaterna kampanja runt om i hela Västmanland för att byta regering och för reformer som får ordning på Sverige.Vill du hjälpa oss med att dela ut flygblad, knacka dörr, bemanna valstuga eller göra en annan insats för maktskifte?Kontakta oss på vastmanland@moderaterna.seAlla insatser behövs!
Funderar du på att rösta på Socialdemokraterna?
Funderar du på att rösta på Socialdemokraterna? Då borde du läsa vad bland annat tidigare vice ordförande för S-kvinnor i Västmanland Aurora B Nika och fd socialdemokraten Kent Östman skriver i VLT."En gång var vi profilerade eller aktiva socialdemokrater i våra hemlän Dalarna och Västmanland. Men en dag fick vi nog och lämnade Socialdemokraterna. Nu […]
Vårdköerna ska bort!
Vårdköerna ska bort!Hälso- och sjukvården ska vara köfri, men så är det inte idag. Tusentals västmanlänningar väntar i en vårdkö som har blivit allt längre under Socialdemokraternas styre. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får inte ens hälften av alla unga som söker sig dit vård i tid. Så kan det inte fortsätta. Vårt mål är tydligt […]
Västmanland behöver 270 poliser till
Västmanland behöver fler poliser!Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet just nu. Gängkriminaliteten ökar och i dess fotspår ser vi dagligen skjutningar. Västerås är också hårt drabbat av kriminaliteten. Vi ser många skjutningar, drogförsäljning sker på öppen gata och hela skolklasser rånas i sina klassrum. Det är en samhällsutveckling som måste brytas.Enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning […]
Kommunfullmäktige 12 maj 2022
M och KD släpper gemensam budget i Regionen
Moderaterna och Kristdemokraterna släpper gemensam budget i Region VästmanlandBudgeten prioriterar god ekonomisk hushållning i samband med det nya akutsjukhuset i Västerås för långsiktighet och för att slippa en skattehöjning. En stor satsning görs på hälso- och sjukvården med sammanlagt 150 miljoner kronor under 2024/25. M och KD vill även öka effektiviteten i vården genom att […]
270 fler poliser i Västmanland med moderat politik
Moderaternas mål om en polistäthet på genomsnittlig EU-nivå, innebär ca 10 000 fler poliser (exklusive civilanställda) i Sverige. Bara i Västmanland blir ökningen 270 poliser. Det är en ökning med närmare 50 % och skulle naturligtvis göra väldigt stor skillnad. Polistätheten i Sverige hör till de lägsta i Europa, med motsvarande 200 poliser per 100 000 […]
Ulf Kristersson – med kraft att leda Sverige
Ulf Kristersson – med kraft att leda Sverige
Socialdemokraterna borde dra i handbromsen
(S) borde dra i handbromsen Regionen kommer att ha en utmanande ekonomisk situation de närmsta åren. Kostnadskontroll och budgetdisciplin kommer att vara nödvändigt för att klara hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering. Socialdemokraterna borde ta ansvar, dra i handbromsen, och avbryta planerna på att starta en sprututbytesverksamhet i Västerås.Läs mer här.
Tre centrala prioriteringar för Sverige som Natomedlem
Tre centrala prioriteringar för Sverige som Natomedlem Att både Sverige och Finland ansöker om medlemskap i Nato är väldigt goda nyheter. Och det är en fråga Moderaterna har drivit under nära 20 års tid. Tillsammans med att bygga ett starkt svenskt försvar, är Natomedlemskapet det bästa vi kan göra för att stärka både Sveriges säkerhet, och säkerheten i vår del […]
Korta väntetiderna för att få ett nytt pass
Debatt om betygsinflation
Riksdagsledamot Mikael Damsgaard i riksdagsdebatt -- TEST inlägg

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se