Kategori Föreningar

Nämndinitiativ gällande sittbänkar i Skultuna

Tryck här för att läsa mer: Nämndinitiativ Skultuna                                           2022-05-17 Sittbänkar vid Lions stigen. Vi har vid flera tillfällen fått påpekat av Skultunabor att sittbänkarna utefter Lions stigen är i mycket dåligt skick. Det är lutande bänkar som man inte kan sitta…