Krafttag mot otryggheten


Tryggheten i Västerås måste öka

En skolklass rånas i sitt klassrum, skjutningar äger rum och narkotika säljs på öppen gata. Dessa brott har blivit vardag i Västerås.

Otryggheten breder ut sig. I Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning från år 2020 (NTU) tog man reda på hur många i Västerås som upplevde otrygghet vid utevistelse sena kvällar i det egna bostadsområdet. 48 procent upplever oro både för egen del och för brottsutvecklingen i samhället. Sex av tio företag har utsatts för brott de senaste två åren. 


Att inte våga ta nattbussen hem, att avstå från den där löpturen och att som förälder hämta med bil av rädsla för att ens barn ska utsättas för brott, det är verklighet i dagens Västerås. 


Så här kan vi inte ha det. Det krävs akuta åtgärder nu och det krävs långsiktiga åtgärder. Akuta åtgärder som kamerabevakning, trygga stråk med kameror, fler ordningsvakter, kontakta vårdnadshavare inom 24 timmar vid brottsmisstanke, inför kaosbelysning, genomsök skolor och offentliga lokaler med narkotikahund, listan kan göras lång med akuta snabba åtgärder som kan och måste genomföras.


Läs hela vårt handlingsprogram för ökad trygghet här:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se