Tryck här för att läsa mer:

”Arbetet i särskolan är oerhört viktigt och våra verksamheter i Västerås är fyllda av eldsjälar som lägger ner tid, energi och kraft på våra elever. Många lägger ner tid utöver ordinarie arbetstid och gör verkligen det lilla extra. Samtidigt är arbetet till viss del riskfyllt. Barn som inte alltid är helt medvetna om konsekvenserna av deras handlingar och ett väldigt nära arbete leder till att olyckan kan vara framme. Skador på glasögon och personalens egendom men också skador på personalens kläder är tyvärr inte helt ovanligt.

Idag har inte särskolans personal tillgång till arbetskläder, vilket leder till att det är deras privata kläder som slits och förstörs. När eleverna åker mellan olika verksamheter gäller olika lagstiftningar. Personalen på elevens kortis har tillgång till arbetskläder av bland annat smittskydd. Detta gäller inte inom skolans verksamhet. Men det är inget som säger att kommunen inte kan göra det lilla extra för sin personal och erbjuda arbetskläder. Därför vill vi från Moderaterna utreda kostnaderna om vi skulle erbjuda arbetskläder till anställda inom särskolans verksamheter.

Därmed föreslår Moderaterna Grundskolenämnden följande:

att utreda kostnaden för arbetskläder till personal inom särskolan och ersätta exempelvis skadade glasögon och kläder”