Tryck här för att läsa mer:

Nu verkar det ha hänt igen. Elevers skolgång blir kraftigt påverkade och i vissa fall försämrade pågrund av plötsliga omläggningar i barns skolskjuts. Utan en barnkonsekvensanalys ändras bussturer från en dag till en annan. Bussturer som gått så länge många av oss kan minnas. Det är självklart inget som de boende kan ta för givet, men att skolskjutsenheten ändrar rutter under pågående utredning gynnar ingen.

Resultatet blir att Skolskjuts ensamt kan bestämma vilken skola elever ska gå i och även tvinga fram oönskade skolbyten när barn bara har ett år kvar i sin skola. Barn kan behöva ryckas upp sitt sista år, utan att kommunen i stort egentligen verkar vinna något på det. Flera perspektiv bör beaktas, där barnperspektivet måste stå högt på dagordningen, men också verksamhetsperspektivet. Besluten om skolskjuts har en direkt inverkan på elevers skolval samt placering. Här måste kommunikationen förbättras.