Klara Helin

Klara Helin

Motion om att ökad trygghet

Idag kan förövare lätt gömma sig bakom vildvuxna träd. Droger och tillhyggen kan enkelt gömmas bakom yviga buskar. När buskage, träd och sly inte sköts om i stadsdelscentrum så försvåras sikten för boende, besökare men även verksamma som hemtjänstpersonal, fältande…

Motion om planprogram för Västerås flygplats

Efter decennier av styvmoderlig behandling och särskilt de två senaste årens turbulens, behöver flygplatsområdet i Västerås utvecklas istället för att avvecklas. Området ligger på ett attraktivt läge i landet med närhet till Stockholm, övriga Mälardalen och härifrån nås även stora…