Tryck här för att läsa mer:

Valet av skola är för många familjer ett av de viktigaste besluten som fattas. Bar- nens framtid är i fokus men också möjligheten att få ihop livspusslet. Idag använ- der inte den kommunala skolan urvalsgrunden syskonförtur utan använder sig en- bart av den relativa närhetsprincipen.

Detta har inneburit att familjer har fått köra sina barn till två olika skolor eller att man helt enkelt valt en fristående skola för just möjligheten att ha båda sina barn på samma skola. Det kan dessutom vara en fantastiskt trygghet för syskon att gå på samma skola. Invändningen har varit att det inte går att göra. Finns inget lagstöd för den kommunala skolan.

Men Stockholm Stad gör det, Växjö gör det, Uppsala återinför det, Göteborg gör det men inte Västerås. Det här vill vi ändra på och föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att återinföra syskonförtur som ett av urvalsgrunderna.