Nu får vi ordning

på otryggheten

Krafttag mot otryggheten

Otryggheten är ett allt större problem i Västmanland. 4/10 västmanlänningar uppger att de någon gång oroats för att utsättas för hot och våld. Kvinnor och unga uppger oftare att de oroas än män.  

Otryggheten påverkar vilka aktiviteter som västmanlänningarna känner att de kan göra, tex har ca var fjärde kvinna avstått från att gå en promenad eller löpträna och 10% av befolkningen avstått från att åka buss eller tåg för att det känns otryggt. Att skapa ett tryggare Västmanland är i grunden en frihetsfråga men det påverkar även hälsan där möjligheten till ett socialt liv utanför hemmet och avkoppling i form av motion på fritiden begränsas.

 

Den växande otryggheten är även ett allt större problem för Västmanlands företagare. I Västmanland uppger 31 procent av företagarna att de påverkas negativt av den växande brottsligheten och otryggheten. Det har gått så långt att trygghetsskapande åtgärder uppges som den viktigaste åtgärden för att förbättra näringslivsklimatet.

 

Vårdens medarbetare utsätts i allt för stor utsträckning för hot och våld. Det är oacceptabelt. I takt med att samhället förändras med ökad gängkriminalitet och kriminella klaner ökar också risken för högriskpatienter inom Västmanlands sjukvård. Det skapar oro och otrygghet för såväl patienter som personal. Vårdens personal ska skyddas mot hot och våld i sin yrkesutövning och patienter ska känna sig trygga inne på sjukhusområdet. Hot och våld ska aldrig accepteras.

 

För att öka tryggheten vill vi:

  • Att regionen ska axla ett större ansvar inom Västmanlands trygghetsskapande arbete
  • Införa trygga nattstopp i kollektivtrafiken
  • Öppna en trygghetscentral i Västmanland
  • Att mer resurser ska avsättas för trygghetsskapande åtgärder samt för att minska förekomsten av hot och våld inne på sjukhusområdet
  • Att regionen ska arbeta för en mer ändamålsenlig lagstiftning kring hot och våld mot vårdpersonal
  • Anställa fler ordningsvakter/väktare där vid behov finns