Moderaterna i Region VästmanlandPolitik för Region Västmanland

Vårdköerna ska bort

Tusentals västmanlänningar väntar idag i en vårdkö och köerna har blivit allt längre under Socialdemokraternas styre. Vårt mål är tydligt – Vårdköerna ska bort.

Minskad byråkrati

Administrationen i regionen slår nya rekord varje år i antalet policys, rapporter, riktlinjer och strategier. Vi vill kraftigt minska administrationen i regionen.

Krafttag mot otryggheten

Otryggheten är ett allt större problem i Västmanland. 40% av alla västmanlänningar uppger att de någon gång oroats för att utsättas för hot och våld.

Vi investerar i medarbetarna

En god och väl fungerande vård förutsätter att det finns kompetent personal. Vi vill investera i medarbetarna och säkerställa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning.

Vi vågar prioritera

Region Västmanland står inför stora ekonomiska utmaningar. Det ställer höga krav på budgetdisciplin där både kostnadsutvecklingen måste hållas på en rimlig nivå och att ett arbete för att öka regionens intäkter måste ske.

Läs hela vårt regionalpolitiska program

Regiongruppen

Om oss

Moderaterna i Region Västmanland är Sveriges flitigaste fullmäktigegrupp.

Vi driver på för att korta vårdköerna i Västmanland och att mindre tid ska ägnas åt administration så att mer tid kan läggas på patienten. Vi arbetar för ett tryggt och företagsamt Västmanland där individen står i centrum.


Gruppledare

Mikael Andersson Elfgren är Moderaternas gruppledare.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Maila vastmanland@moderaterna.se

Sociala medier

Vi finns på följande sociala medier

Regionråd

Mikael Andersson Elfgren

Gruppledare/Regionstyrelsens ordförande

Jenny Landernäs

Regionråd

Stephanie Bruksgård

Regionråd

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se