Från bidrag till jobb

Från bidrag till jobb

I Västerås växer utanförskapet, 20 000 västeråsare i arbetsför ålder är inte i självförsörjning utan är i behov av bidrag från kommunen eller staten. För att bryta utanförskapet behöver fler västeråsare gå från otillräckliga arbetsinkomster och bidragsberoende till självförsörjning. 


Över 10 procent av västeråsarna i arbetsför ålder är utan arbete. Det är fler än i jämförbara städer. Många av dessa fastnar i en långvarig arbetslöshet och har en lång väg tillbaka till arbetslivet och en del har aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Det är västeråsare vars barn inte ser sina föräldrar gå till jobbet. Så här kan vi inte ha det. Det krävs krafttag för att minska utanförskapet. 


Utanförskap går att bryta. Men det krävs samarbete mellan flera olika nämnder i Västerås som vardera har ansvar för delar av lösningarna, utöver detta behöver Västerås samarbeta med andra huvudmän som Arbetsförmedlingen och polisen.Genom krav på personer som får försörjningsstöd på heldagsverksamhet och praktik med jobbfokus med obligatorisk närvaro ökar vi anställningsbarheten. Ingen som kan arbeta ska passivt få bidrag utan vara med och utveckla Västerås.  Alla behövs och alla kan bidra.Den bästa försäkringen för att få ett framtida jobb och att inte fastna i ett långvarigt utanförskap är en fullständig gymnasieexamen. Fler behöver ta en examen och fler behöver gå ur grundskolan med godkänt i alla ämnen.


Läs hela vårt handlingsprogram för minska utanförskapet i Västerås:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se