Kategori Föreningar

Sammanfattning kommunfullmäktige 2022-10-11

Mandatperiodens första riktiga fullmäktige inleds den 10 november med att ordförande förklarar hur mötet kommer gå till med lite större precision än tidigare innan revisoerna berättar om förskolenämndens revision om fördelningen av socio-ekonomiska medel.  Första ärendet för kvällen handlar om…

Sammanfattning kommunfullmäktige 2022-12-01

Uppstart av sammanträdet December månads kommunfullmäktige startas upp med föredrag av Staffan Braw som företräder Lokala Hjälpen. Han tackade för den julklappsgåva som skänkts i varje fullmäktigedeltagares namn inför julen. Gåvan är tänkt att göra julen lite bättre för en…

Pressmeddelande 2022-09-30

(M) Västerås kan bättre Under tre veckor sen valet har partierna i Västerås förhandlat. För oss moderater har utgångspunkten varit att skapa de bästa förutsättningarna för Västerås och västeråsarna. Vi kunde till exempel konstatera i kontakten med Vänstern att våra…