Tryck här för att läsa mer:

Mycket i samhället kräver numera att man kan använda dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Att betala räkningar, söka efter information, kontakta läkaren eller köpa bussbiljett via
mobilen kan vara svårt. Genom projektet Funk-IT Lyftet i Uppsala kommun ges personer
med funktionsnedsättning hjälp att använda digital teknik genom kurser. Syftet med detta är
att öka användandet av den moderna tekniken hos målgruppen. Detta vore på sin plats att
utreda om att få till även i Västerås stad.