Tryck här för att läsa mer:

Bruksleden är en populär led med flera delsträckor. Flera kommuner i länet har fina delsträckor. När vandrare, löpare och MTB-cyklister kommer till Västerås kommun är leden dåligt underhållen, skyltar saknas, spänger och mindre broar är dåligt skick. Under 2021 fick M och Kd igenom att Bruksleden från Erikslund till Surahammar rustades upp bekostade av Länsstyrelsen.

I Västerås finns tre etapper som berör Västerås och Skultuna, det är delsträckorna 01 a Rocklunda - SkåJbyslugan | Bruksleden längd 15,4 km
01 b Skälby - Skålbystugan | Bruksleden längd 14,3 km
02 Skålbystugan - Toftsjön | Bruksleden längd 9,5 km

03 Skultuna - Toftsjön| Bruksleden längd 10,4 km

Många västeråsare tar bussen till Skultuna och springer in till stan och vice versa. Men många planerar sin tur noga under året för att inte springa vilse, för många månader är leden mer eller mindre obrukbar då sly döljer markeringar, markeringar saknas och spänger är trasiga. Då budgeten för upprustning av Bruksleden är minimal så vill vi undersöka andra alternativ så att f/er västeråsare kan ta del av Bruksleden och under större delar av året.