Tryck här för att läsa mer:

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning står idag inför en stor rekryterings- och resursproblematik. Det är avgörande att nämnderna inte bara arbetar fokuserat med att förstärka rekryteringen och att förbättra attraktiviteten i omsorgsyrkena, utan även ser över vilka arbetsuppgifter som kan underlättas av ny teknik eller helt enkelt utföras av annan part. Digitala inköp av mat och dagligvaror är ett sådant område.

En service inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning idag är att få hjälp med inhandling av matinköp och dagligvaror för den som av olika skäl inte kan ta sig till livsmedelsbutiken själv. Hemtjänst- och omsorgspersonal tar då först upp önskemål om handling, gör därefter inköp i närmaste butik och transporterar sedan hem varorna. Det här en tidskrävande arbetsuppgift som tar resurser från de viktiga omsorgsdelarna. Det innebär också många, tunga lyft och är en arbetsmiljöfråga för personalen. I flera fall måste bil användas vid inköpsrundorna vilket är svårt att samordna. Personalen måste också hantera annans betalmedel eller betalkort med det ansvar det innebär. Flera perspektiv påverkas med andra ord som ekonomi, arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.