Tryck här för att läsa mer:

Grundskolenämnden får vid varje sammanträde ta del av långa listor med så kallade kränkningsanmälningar. Dessa har vid skolbesök uppgetts som en av de administrativa sysslor som upplevs som betungande för lärare och rektorer samtidigt som de har begränsad effekt i praktiken.

Att arbeta mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling är oerhört viktigt. Det är dock lika viktigt att detta arbete inte blir endast ett pappersarbete som inte leder någonstans. Vi är övertygade om att skolorna vill arbeta effektivt mot detta men att våra system inte alltid gör det möjligt.

Lagstiftningen reglerar de skyldigheter som gäller för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i skolan men mycket om hur arbetet ska genomföras lämnas öppet. Därför menar vi att det bör finnas möjligheter att se över hur man arbetar med kränkningsanmälningar så att det inte upplevs som enbart en administrativ börda.