Tryck här för att läsa mer:

Skogsgårdens förskola i Skultuna börjar bli gammal och sliten. Det kommer att
krävas mycket underhåll på denna byggnad framöver. Dessutom är förskolan
placerad nära Västeråsvägen. Buller och avgaser från bilar finns runt våra
förskolebarn och pedagoger hela tiden. Lekytorna utomhus är också ganska
små och kan behöva uppdateras med det som kallas universell design. Det ska
passa alla oavsett eventuell funktionsnedsättning. Lekytorna ska också
uppmuntra till att barnens kreativitet och fantasi ökar. De nya
konceptförskolorna som byggs är anpassade till både barn och pedagoger.
Våra förskolor i Skultuna är mycket bra och det beror på våra duktiga
pedagoger och barnskötare.
Vi vet att det tar minst fem till tio år från planering till färdigt bygge. Därför vill
vi att det redan nu finns planer för en framtida ny förskola i Skultuna. I området
bakom den nuvarande Skogsgårdens förskola.