Västerås är en industristad och ska fortsätta att vara en stad där digitalisering och ny teknik används. Vi vill att Västerås stad ska vara en smart stad. Med nya samarbetet med bland annat ABB inom stadsdelen Mälarporten är en bra början. Staden har oroväckande budgetläge 2024. Det finns användningsområden där artificiell intelligens (AI) kan minska kostnader, skapa bättre prognoser och utveckla Västerås för medborgarnas bästa. Kostnader för införandet av AI kan minskas då samma algoritm kan användas för olika områden efter att den tränats för olika problem. Genom bra målgruppskännedom kan de lågt hängande frukter plockas tidigt.

Klicka här för att läsa mer