Antalet bostadsbyggnationer har ökat avsevärt i de östra stadsdelarna de senaste åren. Nya områden har byggts på Öster Mälarstrand, Framnäs och Lillhamra. Förtätning görs även i närliggande områden som till exempel Viksäng. Ytterligare byggnationer är inplanerade både på Öster Mälarstrand och Framnäs som innebär en kommande stor ökning av antalet hushåll.

klicka här för att läsa mer