I dialog med företag upplevs ofta att kommunen bedriver osund konkurrens. Osund konkurrens där kommunen bedriver verksamhet där det finns en fungerande verksamhet i Västerås. Första steget i att få kunskap och vetskap om vilka verksamheter som kommunen bedriver som också bedrivs av företag i Västerås är att genomföra en kartläggning.

Kommunalt bedriven verksamhet ska inte snedvrida konkurrensen och konkurrera med näringslivet. Finns en fungerande marknad ska inte kommunen bedriva verksamheten. Det är därför viktigt att ha kunskap om vilka verksamheter som bedrivs och som är momspliktiga.

Klicka här för att läsa mer