I Regeringsformen fastslås att offentlig förvaltning ska beakta allas likhet inför lagen liksom vara saklig och opartisk i sin verksamhet. För att garantera opartiskhet finns jävsregler i Kommunallagen. Efterlevnad av jävsregler är avgörande för att kunna upprätthålla förtroendet för offentlig verksamhet. Ibland innebär en situation inte jäv i lagens mening men kommunens trovärdighet kan komma att skadas om inte jäv iakttas.

Klicka här för att läsa mer