Tryggare och säkrare Europa, Sverige och Västerås.