I stadens sammanträdesrum och lokaler ska det finnas hörselslingor. Idag finns det exempelvis i kommunfullmäktigesalen och i hörsalens bibliotek. Det är viktigt att det finns tillgång till hörselslingor och att de som finns fungerar. Det krävs också kunskap om hur hörselslingorna fungerar så att alla kan ta del av information eller delta på möten.

Klicka här för att läsa mer