Majoriteten i Västerås har drivit igenom ett genomförandebeslut om nytt resecentrum som grundar sig på en detaljplan som kommunfullmäktige inte har fått ta del av. När ärendet minoritetsåterremitterades snabbinkallades det istället till ett nytt kommunfullmäktige utan att någon hänsyn togs till återremissen och utan att man studerade förslaget Resecentrum 2.0.

Brådskan grundar sig i att för att slippa ha frågan om ny station i kommande valrörelse. När man har väntat nästan ett år sen valet (eftersom man enligt uppgift inte ville ha en ny station som valfråga) kan man ta sig tiden att studera ett bättre och mer funktionellt förslag till resecentrum, Det saknas fortfarande investeringsmedel och själva stationen kommer inte hinna byggas under denna mandatperiod.

Klicka här för att läsa mer