År 2012 genomfördes smartkoll för kollektivtrafiken i Västerås. Linjedragningar sågs över och busstätheten ökade. Det har nu gått över 10 år sedan det infördes och Västerås har växt och nya bostadsområden har tillkommit. 

87 % av alla Västmanlands kollektivtrafiksresenärer resa med stadstrafiken i Västerås samtidigt som Västerås endast omfattar 60 % av regionens totala kollektivtrafiksutbud.

klicka här för att läsa mer