E18 genom Västerås är inte bara en vältrafikerad led för fjärrtrafiken, utan också en oerhört viktig interngata i Västerås. Vägen lever inte ett isolerat liv, utan i symbios med andra trafikleder. Det som händer på E18 i form av olyckor, vägarbeten, osv. påverkar andra trafikleder i staden.

Klicka här för att läsa mer