För barnen lägger förskolan grunden för framtida skolframgångar och ett livslångt lärande. Det är även här vi skapar grunden till den trygghet som ska prägla deras tid i verksamheten. Idag är förskolornas bemanning ansträngd där rektorer har svårt att få ihop en schemaläggning som säkerställer att det finns pedagoger på plats från att första barnet anländer till förskolan tills det att sista barnet åkt hem för dagen. Öppettider såsom 06.00-18.00 är inte ovanliga. Utifrån dialogträffar med både kommunala och fristående rektorer går det att konstatera att det från deras sida finns en samlad syn om att utökade vistelsetider för barn till föräldralediga och arbetssökande har slagit helt fel. De barn med allra störst behov av närvaro i förskolan, och allt som följer av denna, har inte ökat sina timmar i förskolan, samtidigt som bemanningen blivit ansträngd.

Tryck här för att läsa mer: