2012 lämnade vi moderater ett initiativ i kommunstyrelsen om att initiera en framtida vägsträckning mellan Malma och Anundshög. Initiativet väcktes eftersom denna sträcka har blivit en genväg för många trafikanter. Vägen går också genom ett viktigt kulturhistoriskt område som måste värnas. Initiativet bifölls men sedan har inget hänt och nu har det gått över 10 år och trafikproblemen blir allt större i Västerås.

klicka här för att läsa mer