Den av länsstyrelsens genomförda överprövning av detaljplanen Dp 1811 ha resulterat i förändringar som måste tas omhand. Dp 1811 är dessutom överklagad. Det finns dessutom en uppenbar risk att den statlig finansiering uteblir då det finns många andra konkurrerande projekt. Om den statliga finansieringen uteblir blir det inget nytt resecentrum. Behovet av ett nytt resecentrum minskar också om ett tågstopp byggs på Finnslätten då ett stort antal pendlare kommer att välja Finnslätten.

Klicka här för att läsa mer