Misteln som är Västmanlands landskapsblomma breder ut sig i Västerås. Det gläder många av oss att se hur den frodas. Det är självklart att vårda och se till att misteln kan fortsätta att utvecklas i Västerås. Misteln är halvparasitisk och lever på träd. I de flesta fall klarar sig både mistel och träd i många år men det förekommer att misteln också tar död på sitt värdträd. Misteln är fridlyst och egentligen är det här i Västerås som den förekommer i mycket stor omfattning.

Klicka här för att läsa mer