Kommunfullmäktige 2024-06-13

Moderaterna har haft en aktiv närvaro i talarstolen i terminens sista kommunfullmäktige.

Den stora frågan var delårsrapporten som visar på ett underskott för hela kommunen. Elisabeth Unell betonade att kommunen hade redan från början en svag budget som nu visar sig ha blivit ännu svagare. Trots vidtagna åtgärder lyckas inte majoriteten presentera åtgärder för att nå en budget i balans. Det är oroväckande enligt Unell.

Flera nämnder kommer inte klara sina budgetkrav – tekniska nämnden, kultur och idrott och utbildningsnämnden.

Ängsö stiftelsen vill ha tillgång till Västerås Stad internbank och få möjlighet att låna pengar för fortsatt utveckling av området. Moderaterna anser att det är fel att Stiftelsen ska ha fri tillgång till banken utan ska området utvecklas ska det ske på kommersiella villkor från marknaden. Staden äger inte Stiftelsen och därav motsätter sig moderaterna förslaget.

Detaljplanen för väg fram till Kärrbolandet beslutades i full enighet. Moderaterna var från början negativa till utbyggnaden 2011 men det beror på att vi själva var emot hela köpet av marken på Gäddeholm mm. Nu finns området etablerat och därav behövs en väg. Något som både Johan Henriksson och Enes Bilalovic betonade.

Staden har problem med otrygghet visar en lägesbild som behandlades på kommunfullmäktige. Flera moderata företrädare påpekade att den som till stora delar har ansvaret för situationen är socialdemokraterna som under många år styrt kommunen. Moderaterna i Västerås har visat på en uppsjö av förslag som skulle öka tryggheten som inte majoriteten velat stödja., Caroline Högström visade på fakta från rapporten att t ex 1/3 av flickorna i grundskolan känner sig otrygga. Erik Degerstedt betonade att du måste vi se handling och inte bara dokument och skrivningar.

Johan Henriksson m fl har lämnat en motion som tidigare blivit bifallen om att börja websända nämndsammanträden. Tyvärr vill inte majoriteten öppna upp för insyn då de nu har avslagit rapporten om hur det praktisk skulle kunna genomföras. Tyvärr vill inte majoriteten ge allmänheten insn i det praktiska politiska arbetet.

I en revisionsrapport om frånvaron i grundskolan framförde Klara Helin att det är viktigt att grundskolenämnden aktivt arbetar med att ställa krav om att frånvaron måste öka. Ett exempel är om frånvaron är 10% i genomsnitt för en elev under hela grundskoletiden blir frånvaron ändock ett helt skolår. Synen på närvaro måste förändras både bland föräldrar och elever.