Äldrenämnden
Nämndinitiativ angående utredning av felaktig interndebitering och fakturering för LOV hemsjukvård
Tryck här för att läsa mer: Utbetald ersättning till utförarna för LOV hemsjukvård som är utförd av legitimerad personal prognosticeras understiga budget med 24 miljoner kronor under 2023. Vid en första anblick kan det tyckas vara positivt, men vid närmare granskning väcker det frågor. Utförare har under en längre tid fakturerat Äldrenämnden utifrån ett felaktigt […]
Nämndinitiativ om att införa digitala mat- och dagligvaruinköp inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Tryck här för att läsa mer: Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning står idag inför en stor rekryterings- och resursproblematik. Det är avgörande att nämnderna inte bara arbetar fokuserat med att förstärka rekryteringen och att förbättra attraktiviteten i omsorgsyrkena, utan även ser över vilka arbetsuppgifter som kan underlättas av ny teknik eller helt enkelt utföras av annan part. […]
Nämndinitiativ om att införa LOV för städning inom hemtjänsten
Tryck här för att läsa mer: Äldreomsorgen står idag inför en stor rekryterings- och resursproblematik. Det är därför avgörande att Äldrenämnden inte bara arbetar fokuserat med att förstärka rekryteringen och att förbättra attraktiviteten i omsorgsyrket, utan även ser över vilka arbetsuppgifter som helt enkelt kan utföras av annan part. När rekryteringsbasen för äldreomsorgens vård, omsorg och service […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se