Äldrenämnden
Nämndinitiativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom äldreomsorgen
Tryck här för att läsa mer: Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ (M), (KD) - Kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom äldreomsorgen föreslagit att kontinuerligt och kopplat till månadsrapporten återrapportera läget enligt ovan för avvecklingen av delade turer och hur detta fortskrider […]
Nämndinitiativ gällande mobila vaccinations-team för Västerås allra äldsta
Tryck här för att läsa mer:
Nämndinitiativ om krävd extern, oberoende utredning av förhållandena kring Trumslagarbacken
Läs mer genom att trycka här: Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Elisabeth Wäneskog (KD) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Nämndinitiativ (M) och (KD) - Västeråsmoderaterna och Kristdemokraterna kräver en extern, oberoende utredning av förhållandena kring Trumslagarbacken.” föreslagit att Skyndsamt låta göra en extern, oberoende granskning av förhållandena på Trumslagarbacken utifrån inkomna klagomål för att säkerställa […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se