Äldrenämnden
Nämndinitiativ om att återinföra IHR, intensiv hemrehabilitering samt att utveckla insatsen med intensivt stöd vid hemgång
Tryck för att läsa mer: IHR eller intensiv hemrehabilitering handlar om att erbjuda teambaserad och intensiv rehabilitering i den enskildes hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats efter sjukdom eller skada. Syftet med IHR är att genom teambaserad och intensiv rehabilitering i den enskildes hem minska eller skjuta på behovet av hemtjänst och hemsjukvård samt att korta ner vårdtiderna […]
Nämndinitiativ om Lex Torbjörn för att säkerställa rätten till trygg ledsagning vid sjukhusvistelse för personer med särskilda behov
Tryck här för att läsa mer: Idag är sjukvårdsansvaret inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning delat. Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sköterskenivå och därefter tar regionen vid. Gränsdragningen i ansvarstagande är helt avgörande for att rätt vård ska ges i rätt tid och på rätt sätt. Samtidigt riskerar ett delat ansvar att vara ingens ansvar. Problematiken blir […]
Nämndinitiativ gällande att koppla ihop skola, gymnasie och äldreomsorg genom arbetslinjen
Tryck här för att läsa mer: Äldrenämndens, Grundskolenämndens samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter omfattar olika generationer och har helt olika inriktning, men ändå har nämnderna något mycket viktigt gemensamt Vikten av det mänskliga och sociala mötet Vi moderater konstaterar att det finns mycket att vinna på att låta generationerna mötas. Äldrenämnden kan erbjuda våra skol- och gymnasieungdomar en unik möjlighet till möten med de som gått i den mest värdefulla […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se