Byggnadsnämnden
Nämndinitiativ gällande att slopa särkrav för bygglov, start- och slutbesked
Tryck här för att läsa mer: Vid ett stort antal kontakter med olika aktörer som sökt bygglov framkommer att Västerås stad ställer så kallade särkrav på sökanden i bygglovsärenden. Det vill säga krav på handlingar som inte specificeras på hemsidan, i PBL eller detaljplan.
Nämndinitaitiv gällande automatiserade bygglov
Läs mer genom att trycka här: Västerås är en teknik- och ingenjörsstad som ligger i framkant när det gäller robotteknik. Det känns därför självklart att se över möjligheten att även Västerås inför automatiserade bygglov där så är möjligt. Genom att rutinärenden automatiseras frigörs tid för handläggarna att hantera mer komplicerade ärenden och därmed kan både […]
Nämndinitiativ gällande möjlighet att byta bygglovshandläggare
Läs mer genom att trycka här: Ibland händer det att det uppstår slitningar mellan den sökande och bygglovshandläggaren. Något som kan innebära stora påfrestningar för båda parter. Som ett led i att öka kundnöjdheten - ett mål för 2023 - bör den sökande erbjudas möjlighet att begära byte av bygglovshandläggare under ett pågående ärende. Vi anser det rimligt att sökande får möjlighet att byta vid ett tillfälle.

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se