Förskolenämnden
Nämndinitiativ gällande pedagogisk omsorg
Läs mer genom att trycka här: Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola som idag erbjuds via olika alternativa utförare. Det är en efterfrågad verksamhet som möjliggör för familjer att finna en verksamhet som passar just deras barn. Många av de som bedriver verksamhet upplever att förutsättningarna att driva pedagogisk omsorg har försämrats och det […]
Nämndinitiativ gällande att lokalisera förskoleverksamhet på Förposten 1
Läs mer genom att trycka här: Tidigare planerades det för att Mälarenergi Elnät AB skulle lokalisera kontorsverksamhet på fastigheten Förposten 1, på Viksäng. Nyligen beslutades det att projektet skulle avslutas och den påbörjade detaljplanen dp 1946 för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng, Västerås, har avskrivits. Platsen kan däremot anses vara lämplig för […]
Nämndinitiativ gällande att värna den pedagogiska omsorgen
Läs mer genom att trycka här: I detta nämndinitiativ föreslår Moderaterna att förskolenämnden ska ge barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att höja ersättningen för den pedagogiska omsorgen i Västerås med anledning av att den nyligen sänkts.
  • 1
  • 2

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se