Förskolenämnden
Nämndinitiativ om bättre förutsättningar för förskolan
För barnen lägger förskolan grunden för framtida skolframgångar och ett livslångt lärande. Det är även här vi skapar grunden till den trygghet som ska prägla deras tid i verksamheten. Idag är förskolornas bemanning ansträngd där rektorer har svårt att få ihop en schemaläggning som säkerställer att det finns pedagoger på plats från att första barnet […]
Nämndinitiativ gällande pedagogisk omsorg
Läs mer genom att trycka här: Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola som idag erbjuds via olika alternativa utförare. Det är en efterfrågad verksamhet som möjliggör för familjer att finna en verksamhet som passar just deras barn. Många av de som bedriver verksamhet upplever att förutsättningarna att driva pedagogisk omsorg har försämrats och det […]
Nämndinitiativ gällande att lokalisera förskoleverksamhet på Förposten 1
Läs mer genom att trycka här: Tidigare planerades det för att Mälarenergi Elnät AB skulle lokalisera kontorsverksamhet på fastigheten Förposten 1, på Viksäng. Nyligen beslutades det att projektet skulle avslutas och den påbörjade detaljplanen dp 1946 för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng, Västerås, har avskrivits. Platsen kan däremot anses vara lämplig för […]
  • 1
  • 2

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se