Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Föreskolenämnden

Grundskolenämnden

Indvid- och familjenämnden

Krisledningsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Skultuna kommundelsnämnd

Tekniska nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunsstyrelsen

Nämndinitativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitativ gällande de prognostiserade överskotten
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitiativ gällande projekt för hjälp med digital teknik
Läs mer genom att trycka här:
  • 1
  • 2

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se