Äldrenämnden
Nämndinitiativ gällande att ge äldrenämndens fritidspolitiker möjligheten att ta ut mandatperiodens studiedagar
Tryck här för att läsa mer: Under pandemiåren 2020 - 2021 har vi politiker i Äldrenämnden saknat möjlighet att nyttja de två studiedagar om året vi har rätt att ta ut för att göra studiebesök ute i våra verksamheter. Under pandemin, då vi själva avrått från besök på äldreboenden och på alla sätt arbetat för att begränsa personliga kontakter och smittspridning […]
Nämndinitiativ gällande ny rutin för en öppen och transparent detaljbudgetprocess i äldrenämnden
Tryck här för att läsa mer: Äldrenämndens budgetomslutning för 2022 är 1,8 miljarder. Äldrenämnden är den ekonomiskt sett näst största nämnden i Västerås Stad och har därmed en stor påverkan på stadens ekonomi som helhet. Äldreomsorgen är samtidigt i stort behov av reformer och ytterligare resurser. Det är därför viktigt att vända och vrida på varje krona. Budgetram, detaljbudgetprocess och de medföljande politiska […]
Nämndinitiativ gällande översyn av löneläget inom Västerås äldreomsorg
Tryck här för att läsa mer: På de nybyggda äldreboendena på Öster Mälarstrand och Södra Källtorp finns 50 platser klara för att ta mot äldre västeråsare med demenssjukdom. Trots det står 37 personer, som fått biståndsbeslut om demensboende, fortfarande i kö för att få en plats. Bakom dessa personer finns ett ännu större antal oroliga anhöriga, en stor och vårdtung hemtjänstinsats i ordinärt boende och en rad risker kopplat till att som dement […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se