Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndinitiativ om åtgärder för att få fler att välja en naturvetenskaplig utbildning
Tryck här för att läsa mer: ”Svensk industri saknar flera generationer av ingenjörer. Vi ser minskande antal elever på natur och teknikprogrammen och på universitet och högskolor, något som påverkar svensk konkurrenskraft. Mälardalens universitet (MDU) arbetar aktivt för att motivera elever välja naturprogrammet på gymnasieskolan och teknisk universitetsutbildning. MDU är även delaktiga inom initiativet ”Unga Forskare”. MDU kan besöka skolor och skolor kan besöka MDU. Professor Martin Ekström är kontaktperson på MDU. Tyvärr har få träffar organiserats i Västerås skolor. https://www.mdu.se/samverkan/samverkan-med-privat-och-offentlig-sektor Unga Forskare grundades 1977 […]
Nämndinitiativ avseende uppföljning av närvaro för elever på gymnasieskolorna i Västerås Stad
Tryck här för att läsa mer: ”Nämnden har fått sig rapporterad om delvis mycket hög frånvaro av elever från de flesta gymnasierna men ingen tydlig åtgärdsplan för att komma till rätta med problemet. Vissa skolor kan ha över 20 % frånvaro. I samband med stundetkortegen genom staden blev detta problem om hög frånvaro tydlig då ett flertal av vagnarna var dekorerade med uppgifter om hög frånvaro som t ex vi har […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se