Grundskolenämnden
Nämndinitiativ gällande upphandlingar
Tryck här för att läsa mer: Uppdrag med syftet att genomföra inköp i samverkan med andra kommuner för att minska kostnaderna
Nämndinitiativ om att förbättra hanteringen av kränkningsanmälningar
Tryck här för att läsa mer: Grundskolenämnden får vid varje sammanträde ta del av långa listor med så kallade kränkningsanmälningar. Dessa har vid skolbesök uppgetts som en av de administrativa sysslor som upplevs som betungande för lärare och rektorer samtidigt som de har begränsad effekt i praktiken. Att arbeta mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling är oerhört viktigt. Det är dock lika viktigt att detta arbete […]
Nämndinitiativ om att elevhälsan bör utveckla sina rutiner kring elever med misstänkt endometrios
Tryck här för att läsa mer: Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Detta ger svår menssmärta och kan även orsaka svårigheter att bli gravid. De drabbade lider ofta av svår smärta under stora delar av […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se